Theo thông cáo của Bộ Tài chính mới đây cho biết, 8 tháng đầu năm, bội chi ngân sáchNhà nước ước đạt hơn 121 nghìn tỷ đồng, tương đương 5,4 tỷ USD.

Cụ thể,thu ngân sách 8 tháng đầu năm ước đạt 649 nghìn tỷ đồng, bằng 64% dự toán, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó:

+ Thu nội địa đạt 523 nghìn tỷ đồng, tăng 12,7% so với cùng kỳ

+ Thu từ dầu thô ước đạt 27 nghìn tỷ đồng, bằng 49,7% dự toán năm, giảm 43% so với cùng kỳ năm ngoái

+ Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 96,5 nghìn tỷ đồng, sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ.

8 thang dau nam, boi chi ngan sach len toi 121 nghin ty dong - Anh 1

Ảnh minh họa.

Chi trả nợ và viện trợ đạt 104 nghìn tỷ đồng, tương đương 4,6 tỷ USD, bằng 67,2% dự toán.

Theo Bộ Tài chính, mức chi trả nợ và viện trợ đã tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2015, đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời các khoản nợ đến hạn theo cam kết.

Chi ngân sách Nhà nước ước đạt 771 nghìn tỷ đồng, bằng 60,5% dự toán năm, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong đó, chi đầu tư phát triển thực hiện 8 tháng đạt 121 nghìn tỷ đồng, bằng 47% dự toán năm, chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính đạt 540 nghìn tỷ đồng, bằng 65,6% dự toán.

Như vậy, bội chi ngân sách 8 tháng đầu năm đã bất ngờ tăng lên 121 nghìn tỷ đồng, tương đương hơn 5,4 tỷ USD.

Như Trường