Đằng sau một người đàn ông thành công là rất nhiều năm tháng… không thành công.

May mắn và tài năng là những yếu tố quan trọng dẫn đến thành công của nhiều người trên thế giới. Nhưng nếu bạn chỉ ngồi đó và chờ may mắn tới, con đường đến thành công của bạn sẽ luôn xa vời.

Dưới đây là 8 quy tắc được nhiều người thành đạt áp dụng: