Nhóm phụ nữ đi trên 2 ôtô, 5 xe máy gửi ở ven sông, sau đó đi thuyền ra giữa sông để sát phạt nhau nhằm che mắt cơ quan điều tra.