Những bông hoa này mang hình dáng và có những đặc tính kỳ lạ khiến nhiều người phải ngạc nhiên.