Cùng xem quan điểm về giáo dục tốt (good education) và giáo dục tồi (bad education) của nhà báo Chloe Chong trên tờ Life Hack.

8 khac biet giua giao duc tot va giao duc toi - Anh 1

8 khac biet giua giao duc tot va giao duc toi - Anh 2

8 khac biet giua giao duc tot va giao duc toi - Anh 3

8 khac biet giua giao duc tot va giao duc toi - Anh 4

8 khac biet giua giao duc tot va giao duc toi - Anh 5

8 khac biet giua giao duc tot va giao duc toi - Anh 6

8 khac biet giua giao duc tot va giao duc toi - Anh 7

8 khac biet giua giao duc tot va giao duc toi - Anh 8

8 khac biet giua giao duc tot va giao duc toi - Anh 9

Theo Nguyễn Thảo/Vietnamnet