Theo Bộ Công Thương, thị phần xuất khẩu của Việt Nam vào Hoa Kỳ còn rất khiêm tốn, năm 2007 mới chỉ là 0,5%, vì thế các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam còn nhiều cơ hội để thâm nhập thị trường Hoa Kỳ.