(SSM) - Thời gian gần đây, không chỉ người già, phụ nữ trong giai đoạn sinh đẻ mới than phiền rằng dạo này mình rất hay quên. Ngay cả những người còn rất trẻ cũng nhiều lúc thốt lên rằng: sao mà mình đãng trí quá. Vậy làm sao để giúp cải thiện tình hình này?