Để giảm sự xuất hiện của lỗ chân lông quá khổ trên khuôn mặt phái đẹp, các chuyên gia đã đưa một số biện pháp hiệu quả.