(ATPvietnam.com) - Phiên bất ngờ tăng nhẹ điểm trong phiên giao dịch hôm qua chưa thể làm bàn đạp vững chắc để sàn Hà Nội tiếp tục đi lên.