Đó là số lượt tiếp công dân mà ngành Tài chính đã thực hiện trong năm qua; nội dung công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chủ yếu liên quan đến thủ tục hải quan, chế độ chính sách về hàng hóa xuất nhập khẩu, việc thu thuế, ấn định thuế không đúng quy định…

754 luot tiep cong dan - Anh 1

Ảnh minh họa: Internet

Theo báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV của Bộ Tài chính, trong thời gian từ 15/8/2015 - 15/8/2016, qua công tác tiếp công dân, toàn ngành Tài chính đã tiếp nhận 4.443 đơn, trong đó có 2.512 đơn khiếu nại, 1.029 đơn tố cáo và 902 đơn kiến nghị, phản ánh; Qua công tác phân loại, có 2.493 đơn thuộc thẩm quyền, còn lại 1.950 đơn không thuộc thẩm quyền đã được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền hoặc có văn bản hướng dẫn giải quyết.

Đối với 2.050 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền, toàn Ngành đã giải quyết 1.835 vụ việc, trong đó có 424 vụ việc thông qua hòa giải và 1.411 vụ việc giải quyết bằng quyết định hành chính. Qua công tác giải quyết khiếu nại đã trả lại cho công dân 2,105 tỷ đồng và kiến nghị xử lý hành chính 9 người (chủ yếu tại hệ thống thuế).

Với 443 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền, tương ứng với 401 vụ việc, toàn ngành đã giải quyết 247 vụ việc, trong đó 18 vụ việc tố cáo đúng; đã kiến nghị thu hồi NSNN 2,573 tỷ đồng, trả lại cho công dân 12,5 triệu đồng (chủ yếu ở hệ thống thuế); kiến nghị xử lý hành chính 15 người (hệ thống thuế 14 người và hải quan 1 người).

Theo lãnh đạo Bộ, nguyên nhân dẫn đến tình trạng khiếu nại, tố cáo trong ngành là do các doanh nghiệp, cá nhân tự kê khai thuế còn thiếu hoặc chưa đúng quy định nên khi bị xử lý hoặc truy thu thì thường khiếu nại, kiến nghị. Một số đơn vị giải quyết khiếu nại, tố cáo phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực khi giải quyết phải lấy ý kiến của nhiều cơ quan nên chưa đảm bảo về mặt thời gian. Công tác tham mưu cho người có thẩm quyền giải quyết đôi khi còn lúng túng nên phần nào chưa tạo được sự đồng thuận cao của công dân, doanh nghiệp. Công tác tuyên truyền pháp luật về khiếu nại, tố cáo vẫn còn hạn chế, chưa triển khai sâu rộng và hiệu quả chưa cao…

Mặc dù Bộ Tài chính luôn quan tâm, chỉ đạo quyết liệt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Ngành đã lập hệ thống thông tin, lưu trữ; các biểu mẫu theo dõi, quản lý công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để thống nhất thực hiện trong ngành… Tuy nhiên, ngành Tài chính đa ngành, đa lĩnh vực, có hệ thống Tổng cục từ Trung ương đến địa phương, chủ yếu các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh tại các đơn vị trong ngành ở địa phương; biên chế cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo mỏng, phần lớn kiêm nhiệm. Do đó, tính chuyên nghiệp giải quyết khiếu nại, tố cáo tại một số đơn vị còn hạn chế; bên cạnh đó không thể phủ nhận việc triển khai thực hiện nhiệm vụ ở một số đơn vị còn lúng túng, thiếu tính thống nhất; sự phối hợp giữa cơ quan tài chính với cơ quan chức năng trên địa bàn nhiều khi chưa chặt chẽ, gây bức xúc cho công dân.

Trần Kiên