Theo số liệu thống kê của Viện kiểm soát nhân dân Tối cao: 71% trẻ vị thành niên phạm pháp do không được quan tâm chăm sóc đầy đủ của gia đình.