Một chuyên gia hướng dẫn trang điểm 70 tuổi tại Hàn Quốc đã trở thành hiện tượng mới trên Youtube khi nhiều video của bà đạt hơn 1 triệu lượt xem.