NDĐT - Sáng 20-9-2010, tại thị trấn Bắc Sơn, UBND tỉnh Lạng Sơn, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Viện Lịch sử Đảng, Viện Sử học, nhiều trường đại học và viện nghiên cứu đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm và Hội thảo khoa học: “Khởi nghĩa Bắc Sơn với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, tầm vóc, ý nghĩa và bài học kinh nghiệm”.

Ngoài các đồng chí lãnh đạo địa phương, các nhà khoa học, còn có thân nhân các đồng chí Hoàng Quốc Việt, Trần Đăng Ninh, Chu Văn Tấn, Hoàng Văn Thái..., những đồng chí trực tiếp lãnh đạo, chỉ huy khởi nghĩa và xây dựng căn cứ cách mạng 70 năm trước. Ngày 27-9-1940, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Đảng bộ Bắc Sơn, nhân dân các dân tộc Tày, Dao, Nùng, Kinh... đã sát cánh bên nhau, tự vũ trang, nổi dậy, đánh chiếm đồn Mỏ Nhài, làm chủ châu lỵ Bắc Sơn, xây dựng chính quyền nhân dân. Hơn 60 tham luận và ý kiến tham gia, trình bày tại hội thảo. Thời gian càng lùi xa, tầm vóc, ý nghĩa và những bài học lịch sử của Khởi nghĩa Bắc Sơn càng trở nên sáng tỏ và có ý nghĩa lý luận, ý nghĩa thực tiễn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay. Khởi nghĩa Bắc Sơn đã làm ra đời LLVT cách mạng của Đảng, từ du kích đến Cứu quốc quân; mở đầu thời kỳ đấu tranh vũ trang; hình thành và phát triển căn cứ địa cách mạng; là cơ sở thực tiễn để Bác Hồ và T.Ư Đảng hoàn thiện đường lối đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng LLVT nhân dân. Mặc dù cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn sau đó bị đàn áp dã man, có làng như Khuôn Khát bị thực dân Pháp giết sạch cả làng, chỉ còn sót lại một em bé 12 tuổi chăn trâu rừng xa; nhưng tinh thần yêu nước, cách mạng của nhân dân Bắc Sơn – Võ Nhai nói riêng, Việt Bắc nói chung ngày càng dâng cao, trở thành điểm tựa vững chắc làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và kháng chiến chín năm. Tin, ảnh: Nguyễn Sĩ Đại