NDĐT - Sáng 20-9-2010, tại thị trấn Bắc Sơn, UBND tỉnh Lạng Sơn, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Viện Lịch sử Đảng, Viện Sử học, nhiều trường đại học và viện nghiên cứu đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm và Hội thảo khoa học: “Khởi nghĩa Bắc Sơn với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, tầm vóc, ý nghĩa và bài học kinh nghiệm”.