Hanoinet - Đây là lần thứ hai trong vòng bốn tháng qua HSBC tổ chức chuyến tham quan đầu tư cho các khách hàng của mình đến Việt Nam. Chuyến đi tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Việt Nam lần thứ nhất đã được HSBC tổ chức cho các doanh nghiệp Singapore vào cuối tháng Ba vừa qua.