24H.COM.VN - Mới lên 7 tuổi nhưng cậu bé Ainan Celeste Cawley đã chuẩn bị tìm trường đại học để theo học. Một điều quá bất thường so với các bạn cùng trang lứa.