- Ngày 25/3, tại Tuyên Quang, cụm thi đua 7 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc gồm các tỉnh: Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2010 và ký kết giao ước thi đua năm 2011.

Tham dự hội nghị có đồng chí Vương Văn Đinh, Phó Trưởng ban Thi đua khen thưởng Trung ương và lãnh đạo 7 tỉnh trong cụm thi đua khen thưởng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vương Văn Đinh nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thi đua khen thưởng năm 2011: cần tạo sự chuyển biến trong nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền và toàn thể các cấp; tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng tâm hiệp lực của toàn xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã đề ra; các địa phương cần có kế hoạch, chương trình cụ thể bám sát nhiệm vụ chính trị để tổ chức phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, thiết thực; nâng cao chất lượng hoạt động công tác khen thưởng, khen thưởng cần kịp thời, đúng quy định; bên cạnh việc phát động thi đua thường xuyên, cần quan tâm phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề… Năm 2010, với nhiều phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả như: “Sản xuất kinh doanh giỏi”; “Lao động sản xuất với năng suất chất lượng hiệu quả”, thi đua gắn với đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”..., cụm thi đua 7 tỉnh đã đạt được nhều thành tựu. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) tăng mạnh: Tuyên Quang 15,7 %; Yên Bái 13,3%; Bắc Kạn 13%; Hòa Bình 12,5%; Bắc Giang 9,3%; Thái Nguyên 11%; Phú Thọ 12,62%...Trong đó, Hòa Bình là tỉnh đứng đầu về thành tích trong công tác thi đua khen thưởng, thứ hai là Phú Thọ, thứ ba là Bắc Kạn và Thái Nguyên. Hội nghị đã phát động và ký giao ước thi đua năm 2011. Tỉnh Hòa Bình sẽ là cụm trưởng phong trào thi đua của 7 tỉnh năm 2011.