Theo Bộ Tài chính, lũy kế 7 tháng đầu năm 2017, đã có 26 doanh nghiệp nhà nước (DNNN) được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa (trong đó, có 7/44 doanh nghiệp thuộc Danh mục DNNN hoàn thành cổ phần hóa năm 2017 ban hành kèm theo Công văn số 991/TTg-ĐMDN ngày 10/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ).

7 thang thu ve 15,7 nghin ty dong tu thoai von doanh nghiep nha nuoc - Anh 1

Vinamilk là một trong những doanh nghiệp nhà nước lớn bán vốn thành công. Ảnh: Nhã Chi st

Tổng giá trị thực tế của 26 doanh nghiệp đã được phê duyệt phương án cổ phần hóa là 71.880 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là 18.368 tỷ đồng.

Trong 7 tháng đầu năm 2017, các đơn vị đã thoái được 3.693 tỷ đồng, thu về 15.770 tỷ đồng (bao gồm cả các khoản thoái vốn trong năm 2016 các đơn vị mới báo cáo trong 7 tháng năm 2017). Trong đó, thoái vốn tại 5 lĩnh vực nhạy cảm đạt 103 tỷ đồng, thu về 103 tỷ đồng. Ngoài 5 lĩnh vực nhạy cảm, thoái vốn đầu tư ở doanh nghiệp khác đạt 2.195 tỷ đồng, thu về 3.428 tỷ đồng. Trong đó, SCIC đã bán vốn tại 20 doanh nghiệp với giá trị là 1.394 tỷ đồng, thu về 12.238 tỷ đồng (bao gồm cả số thoái trong năm 2016 của Vinamilk).

Trong Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 7, Chính phủ đã chỉ đạo Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát, kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình cổ phần hóa DNNN, đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước, bảo đảm minh bạch và theo cơ chế thị trường; thực hiện nghiêm kế hoạch, lộ trình cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước; đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai thực hiện, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình trì hoãn, làm chậm tiến độ triển khai.

Trước hết, thực hiện thoái vốn nhà nước đối với các doanh nghiệp đã niêm yết trên sàn chứng khoán; chú trọng kiểm tra, giám sát toàn bộ quá trình cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước, không để thất thoát, sai quy định; xử lý nghiêm các vi phạm.

Việt Thắng

Việt Thắng