(SGGPO).- Giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước trong tháng 7 tiếp tục tăng so với tháng 6, đạt 59.072 tỷ đồng; cao hơn tháng 7 năm 2008 là 7,6%.

Tính chung 7 tháng, giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước đạt 382.661 tỷ đồng, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2008. Một số mặt hàng có sản lượng tăng mạnh là dầu thô, giày dép ủng giả da, máy điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh… Nhóm mặt hàng vật liệu xây dựng như thép tròn, xi măng… cũng tăng mạnh. 7 tháng qua, các địa phương có giá trị sản xuất công nghiệp lớn nhìn chung vẫn giữ được mức tăng trưởng bền vững. Riêng TPHCM, trong 7 tháng đầu năm 2009, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2008. BÌNH AN