Các Website như facebook , twitter cũng như các trang mạng xã hội khác thường bị khóa truy cập ở trường học, văn phòng...Có rất nhiều cách để bạn có thể truy cập tới qua proxy, qua các trang web "nặc danh" che giấu địa chỉ IP..Bài viết này tôi xin giới thiệu 10 cách để bạn có thể "vượt tường lừa" một cách dễ dàng.