Có thể bạn không có nhiều tiền để chi cho quảng cáo trong giai đoạn đầu khởi nghiệp, nhưng như vậy không có nghĩa là không có cách thức hiệu quả nào để đưa thương hiệu của bạn đến với khách hàng tiềm năng. 9 xu hướng quảng cáo trực tuyến hấp dẫn hiện nay 5 từ ngữ không nên dùng trong quảng cáo Bức tranh toàn cảnh về quảng cáo trực tuyến