Blog được biết đến là sân chơi của giới trẻ cùng chia sẻ sở thích cũng như những tâm sự, là một công cụ hữu dụng để quảng bá hình ảnh bản thân.