Nguồn tin từ Bộ Thương mại cho biết, toàn bộ nội dung cam kết về gia nhập WTO của Việt Nam (bản bằng tiếng Anh) có thể sẽ được công bố trong ngày 7/11, ngay sau lễ kết nạp Việt Nam làm thành viên của WTO.