TT (QUẢNG NGÃI) - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt qui hoạch phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng phương tiện xe buýt giai đoạn từ năm 2008-2015.