638 am muu am sat cua CIA nham vao Fidel Castro - Anh 1

Trong 50 năm lãnh đạo cách mạng Cuba, lãnh tụ Fidel Castro rất nhiều lần trở thành mục tiêu ám sát của Cục Tình báo Trung ương Mỹ.

[gg_video]432[/gg_video]

Theo VNE