Đó là lời chia sẻ của GS Phạm Minh Hạc, nguyên Bộ trưởng Bộ GD& ĐT khi bàn về những "thất vọng và kỳ vọng" vào nền giáo dục Việt Nam. GS Phạm Minh Hạc thẳng thắn chỉ ra rằng, sinh viên đang thiếu nhiều kỹ năng và sống thực dụng. Theo điều tra của Bộ Giáo dục, năm 2011, cả nước có đến 63 % sinh viên thất nghiệp vì thiếu kỹ năng.