(TNO) Đây là một trong nhiều con số vừa được đưa ra tại hội thảo "An toàn vệ sinh lao động (LĐ) đối với nữ LĐ phổ thông" do Hội Khoa học kỹ thuật an toàn và vệ sinh LĐ tổ chức hôm qua, 27.11.

Theo thống kê, VN là nước có tỷ lệ nữ tham gia vào lực lượng LĐ cao nhất trên thế giới (chiếm 48,6% lực lượng LĐ cả nước) và tỷ lệ nữ (độ tuối 15 - 60) tham gia vào hoạt động kinh tế xấp xỉ bằng nam giới. Tuy nhiên, đa số LĐ nữ làm các công việc phổ thông, chịu áp lực căng thẳng về thời gian, môi trường làm việc và sinh sống thiếu an toàn, thiếu vệ sinh, các chế độ và chính sách đãi ngộ thấp, đặc biệt là trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và tư nhân. Tình trạng này đã và đang ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của người LĐ nữ, trong đó có sức khỏe sinh sản. Thái Sơn