Tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, trong gần 4 năm qua (2006-2009), UBND tỉnh này đã cho phép đầu tư với 60 dự án thủy điện, tổng kinh phí dự kiến trên 6.800 tỷ đồng

. Các dự án chủ yếu tập trung chủ yếu tại địa bàn các huyện Đăk Glei, Kon Plông, Tu Mơ Rông. Trong đó, có 4 dự án đang được đầu tư thi công, với tổng công suất gần 30MW và 20 dự án đang lập dự án đầu tư. R.C.Kim