Thanh tra Sở GTCC TPHCM đã ra quân kiểm tra đồng loạt các công trình đào đường có rào chắn chiếm dụng mặt đường trên 7 ngày ở 35 tuyến đường thuộc 10 dự án trên địa bàn TP