(VnMedia) - Theo báo cáo của Bộ Công an, hiện nay trên địa bàn cả nước có 63.827 cơ sở kinh doanh dịch vụ. Trong đó, số cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm như xông hơi, xoa bóp, tẩm quất…tại các tỉnh, thành phố lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Đà Nẵng, Hải Phòng…tăng gần 30% so với năm 2007.

Trong 6 tháng đầu năm 2009, công tác đấu tranh, truy quét, triệt phá, thu gom và xét xử các đường dây tổ chức hoạt động mại dâm, các tụ điểm mại dâm công cộng và khu vực đô thị, biên giới, cửa khẩu được thực hiện quyết liệt. Theo báo cáo chưa đầy đủ của các địa phương, lực lượng công an các cấp đã triệt phá 160 vụ (tăng 58,4% so với cùng kỳ năm 2008) với tổng số 424 đối tượng. Một số địa phương triệt phá được nhiều đường dây lớn với nhiều đối tượng tham gia như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bà Rịa – Vũng Tàu, Hải Phòng, Bến Tre…Một số địa phương thực hiện ráo riết truy quét mại dâm công cộng như Hà Nội truy quét được 126 tụ điểm, thu gom được 13 gái bán dâm; Hải Phòng 4 lượt, thu gom được 11 đối tượng và Thành phố Hồ Chí Minh 20 lượt, thu gom được 22 đối tượng. Cả nước hiện có 6.576 xã, phường không có tệ nạn mại dâm, tăng 15,1% so với năm 2007. Đến nay, tại 28 tỉnh, thành phố đã có 1.695 đội tình nguyện cấp xã với 12.599 tình nguyện viên. Lực lượng này đã tham gia tích cực công tác quản lý địa bàn dân cư, tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa, hỗ trợ đối tượng bán dâm tái hòa nhập cộng đồng, phát hiện và hỗ trợ giải quyết nhiều vụ vi phạm tệ nạn mại dâm. Nhìn chung, với sự nỗ lực của các ban ngành, đoàn thể từ trung ương đến địa phương, công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm đã có những kết quả nhất định, cơ bản đã đạt được các chỉ tiêu theo kế hoạch 6 tháng đầu năm nhưng chưa vững chắc, tệ nạn mại dâm mới giảm ở bề nổi, mại dâm công cộng tuy có giảm dần do các cơ quan chức năng thường xuyên tiến hành tuy quét, triệt phá nhưng vẫn còn tồn tại ở nhiều nơi. Mại dâm trá hình, mại dâm kết hợp với sử dụng ma túy, kích dục trong một số cơ sở kinh doanh dịch vụ gia tăng. Trên địa bàn cả nước hiện còn gần 180 tụ điểm mại dâm, trong đó có nhiều tụ điểm hoạt động phức tạp vẫn chưa được xử lý hoặc xử lý chưa dứt điểm tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh. Tệ nạn mại dâm, buôn bán phụ nữ và trẻ em khu vực cửa khẩu, địa bàn biên giới giáp Trung Quốc, Lào, Campuchia hiện vẫn còn diễn biến phức tạp, có điểm hoạt động công khai 24/24 giờ. Bên cạnh đó, chất lượng công tác quản lý, giáo dục đối tượng tại nhiều trung tâm còn giản đơn, ít chú trọng đến giáo dục kỹ năng sống và tư vấn tâm lý theo từng trường hợp, các nghề dạy cho đối tượng chủ yếu là nghề phổ thông. K.T