Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) vừa công bố kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2017 chưa kiểm toán.

6 thang dau nam 2017, loi nhuan VIB tang 24% so voi cung ky - Anh 1

Theo đó, tổng tài sản của VIB tăng 10%, vượt mức 115.000 tỷ đồng. Dư tín dụng đạt 75.686 tỷ đồng, tăng 15,7%, trong đó dư nợ cho vay đạt 69.260 tỷ đồng.

Tăng trưởng tín dụng phần lớn đến từ cho vay khách hàng cá nhân với mức tăng hơn 30% so với cuối 2016. Huy động khách hàng cũng tăng tương ứng 15%.

Tỷ lệ nợ xấu của VIB nằm ở mức 2,59%, trong khi ngân hàng tiếp tục mua lại trái phiếu từ VAMC để xử lý thu nợ. Số dư trái phiếu VAMC tiếp tục giảm hơn 20%. Lũy kế, số nợ mua lại từ VAMC để xử lý đã chiếm gần 50% tổng số dư ban đầu đã bán cho VAMC.

Bên cạnh đó, các chỉ số an toàn tài chính của VIB đều nằm trong giới hạn an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Hệ số CAR 11,3%, tỷ lệ cho vay trên huy động LDR 69,4% và tỷ lệ huy động ngắn hạn cho vay trung dài hạn 46,4%.

Về kết quả kinh doanh, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 380 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước, đạt 51% kế hoạch năm. VIB dự kiến sẽ vượt kế hoạch lợi nhuận trong năm 2017.

Doanh thu tăng trưởng ở hầu hết các khoản mục chính, như thu nhập lãi thuần tăng 25%, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 54%. Chất lượng của danh mục cho vay được kiểm soát tốt, cùng với tốc độ xử lý nợ xấu nhanh chóng đã giúp chi phí dự phòng rủi ro giảm mạnh 29% so với cùng kỳ năm trước, cải thiện khả năng sinh lời của ngân hàng.

Được biết, những năm gần đây, VIB là một trong những ngân hàng thương mại có tỷ lệ chia cổ tức thuộc nhóm cao. Cụ thể, năm 2014, tỷ lệ chia cổ tức là 9% bằng tiền mặt và 14% bằng cổ phiếu, năm 2015, tỷ lệ chia là 8,5% bằng tiền mặt và 16,5% bằng cổ phiếu, năm 2016, Ngân hàng đã hoàn tất việc chia 5% cổ tức bằng tiền mặt ngày 5/7/2017 và sẽ sớm công bố thông tin về kế hoạch trả cổ phiếu thưởng.

Nhuệ Mẫn

Nhuệ Mẫn