() – Đây là nhận định của Bộ Tài chính khi đánh giá về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) trong 6 tháng đầu năm 2011.

Theo đó, các giải pháp tài chính - NSNN nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ được triển khai thực hiện khẩn trương, quyết liệt và đồng bộ, bước đầu đã tạo được chuyển biến tích cực. Vượt qua những khó khăn, thách thức của chính bối cảnh kinh tế quốc tế và trong nước; dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo nhất quán, kịp thời và kiên quyết của Chính phủ, cùng với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và toàn dân trong triển khai thực hiện các giải pháp, chính sách nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 tiếp tục đạt được những kết quả bước đầu tích cực. Trong đó, hoạt động thu, chi NSNN tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2011 đã đã được những kết quả khá khả quan. Thu NSNN 6 tháng đạt 327.820 tỷ đồng Tổng thu cân đối NSNN tháng 6 ước đạt 46.740 tỷ đồng. Lũy kế thu 6 tháng đạt 327.820 tỷ đồng, đạt 55,1% dự toán, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2010, gồm: Thu nội địa ước đạt 202.540 tỷ đồng, bằng 53% dự toán; không kể thu tiền sử dụng đất (21.800 tỷ đồng). Các lĩnh vực thu lớn nhìn chung đạt khá, trong đó: thu từ kinh tế quốc doanh đạt 50,8% dự toán; thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 51,8%; thu từ khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đạt 48%; thuế thu nhập cá nhân đạt 63,7% dự toán..... Đã có 55/63 địa phương thu đạt 50% dự toán được giao trở lên, song cũng còn 8/63 địa phương thu đạt dưới 45% dự toán do nguyên nhân khách quan. Trong điều kiện kinh tế không thuận lợi (lạm phát tăng cao, lãi suất ngân hàng và tỷ giá ngoại tệ tăng mạnh, hoạt động sản xuất - kinh doanh của một bộ phận doanh nghiệp gặp khó khăn...), kết quả thu NSNN đạt được nêu trên là rất tích cực, chủ yếu do tăng trưởng của nền kinh tế từ năm 2010 kéo sang những tháng đầu năm 2011, từ đó tạo nguồn thu cho NSNN cộng với một số khoản thu chuyển nguồn từ năm 2010 sang năm 2011 theo chế độ đạt khá. Thêm vào đó, nỗ lực của cơ quan quản lý thu và sự phối kết hợp chặt chẽ, hiệu quả của các lực lượng chức năng trong việc chống buôn lậu, gian lận thuế và xử lý nợ đọng thuế. Ngoài ra, việc giá cả hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng cũng là yếu tố làm cho doanh thu chịu thuế tăng, dẫn đến số thu nộp ngân sách tăng. Bên cạnh kết quả đạt được, những khó khăn về kinh tế vĩ mô phát sinh trong thời gian gần đây; tác động cộng hưởng của việc điều chỉnh tỷ giá, tăng giá xăng dầu, giá điện theo cơ chế thị trường và thực thi các chính sách kiềm chế lạm phát... đã khiến cho hoạt động sản xuất - kinh doanh của một bộ phận doanh nghiệp khó khăn và giảm nghĩa vụ đóng góp cho NSNN. Một số sắc thuế lớn (thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt...) có xu hướng giảm dần. Chi NSNN 6 tháng: Ước 355.600 tỷ đồng Tổng chi NSNN tháng 6 ước đạt 53.570 tỷ đồng; lũy kế chi 6 tháng đầu năm ước 355.600 tỷ đồng, đạt 49,0% dự toán, trong đó: chi đầu tư phát triển: ước đạt 77.467 tỷ đồng, bằng 51,0% dự toán; trong đó, NSNN đã thực hiện cấp bù lãi suất tín dụng nhà nước cho Ngân hàng Phát triển và Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 53,3% dự toán; cấp chuyển vốn cho vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, cho vay hộ đồng bào nghèo vùng đồng bằng sông Cửu Long đạt 57,3% dự toán; chi bổ sung dự trữ quốc gia đạt 62,5% dự toán... góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội. Riêng đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB), NSNN đã chuyển cấp phát và ứng chi theo chế độ cho các dự án đạt 50,8% dự toán; vốn thực giải ngân đến các chủ đầu tư ước đạt 44% dự toán, trong đó: vốn do NSTW quản lý đạt khoảng 39% dự toán, vốn do địa phương quản lý đạt khoảng 45% dự toán. Bên cạnh vốn đầu tư từ NSNN, vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ giải ngân ước đạt 66,4% dự toán năm, trong đó: vốn do NSTW quản lý đạt khoảng 70% dự toán, vốn do địa phương quản lý đạt khoảng 57% dự toán. Chi trả nợ và viện trợ: ước đạt 45.900 tỷ đồng, bằng 53,4% dự toán,đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ nợ đến hạn của NSNN, không để tác động xấu đến kinh tế vĩ mô. Chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính (bao gồm cả chi điều chỉnh tiền lương): ước đạt 232.233 tỷ đồng, bằng 49,5% dự toán; đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ theo dự toán được giao và tiến độ thực hiện, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chính trị (kinh phí cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016... ) và các nhu cầu phát sinh về đảm bảo an ninh - quốc phòng, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh... Có thể thấy, trong 6 tháng đầu 2011, NSNN đã đảm bảo kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội đã bố trí dự toán đầu năm và các nhiệm vụ phát sinh trong quá trình điều hành, như: thực hiện việc chi trả tiền lương, lương hưu và trợ cấp xã hội theo mức tiền lương tối thiểu mới 830.000 đồng/người/tháng từ ngày 1/5/2011; trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người hưởng lương hưu có mức lương thấp, người hưởng trợ cấp ưu đãi người có công và hộ nghèo đời sống khó khăn; nâng mức tiền ăn cho chiến sỹ lực lượng vũ trang, nâng mức cho học sinh sinh viên vay để học tập; hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo (30.000 đồng/hộ/tháng)... Bên cạnh đó, xuất dự trữ quốc gia để cứu trợ, cứu đói kịp thời cho nhân dân trong vùng bị khó khăn do thiên tai gần 56.200 tấn gạo và xuất cấp các vật tư, thiết bị thiết yếu với tổng giá trị khoảng 512 tỷ đồng. Bội chi NSNN 6 tháng ở mức thấp Bội chi NSNN tháng 6 ước 6.830 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng ước 27.780 tỷ đồng, bằng 23% mức bội chi cả năm Quốc hội quyết định và được bù đắp bằng các nguồn vay trong nước và ngoài nước theo quy định. Việc tổ chức thực hiện huy động vốn trong nước cho bù đắp bội chi NSNN và cho đầu tư các công trình giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế trong 5 tháng đầu năm gặp khó khăn, nhưng sang tháng 6 tình hình đã có chuyển biến tích cực hơn, khối lượng huy động tăng lên và lãi suất huy động trái phiếu Chính phủ giảm (kỳ hạn 5 năm đã được điều chỉnh giảm từ 13,2% xuống còn 12,7%). Đến hết ngày 20/6/2011 đã huy động được 32.336 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, bằng khoảng 34% nhiệm vụ huy động trái phiếu Chính phủ cả năm. Tóm lại, tình hình thực hiện thu, chi NSNN trong 6 tháng đầu năm 2011 nhìn chung vẫn duy trì được tiến độ khá so với dự toán. Các giải pháp tài chính - NSNN nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ được triển khai thực hiện khẩn trương, quyết liệt và đồng bộ, bước đầu đã tạo được chuyển biến tích cực. Công tác điều hành chính sách tài khóa đã quán triệt nghiêm túc chủ trương thắt chặt, tiến độ thu ngân sách đạt cao hơn tiến độ chi ngân sách, góp phần làm cho bội chi NSNN 6 tháng ở mức thấp. Các chính sách bảo đảm an sinh xã hội được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, tạo niềm tin của xã hội vào sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ. Trong 6 tháng cuối năm 2011, yêu cầu đặt ra là các Bộ, ngành và địa phương cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu để hoàn thành vượt 7-8% dự toán thu NSNN; tổ chức điều hành NSNN linh hoạt, theo hướng thắt chặt, tiết kiệm, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ chính sách tài khóa và tiền tệ; phấn đấu giảm bội chi NSNN từ mức 5,3% GDP Quốc hội quyết định xuống dưới 5% GDP nhằm góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và thực hiện tốt an sinh xã hội./.