Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, 6 tháng đầu năm 2009, cả nước sắp xếp được 63 doanh nghiệp, trong đó cổ phần hóa (CPH) 20 doanh nghiệp, chuyển thành công ty TNHH một thành viên 33 doanh nghiệp.

Năm 2008, cả nước thực hiện sắp xếp được 190 doanh nghiệp, trong đó CPH 98 doanh nghiệp và bộ phận doanh nghiệp, đạt 25% kế hoạch (11 doanh nghiệp CPH có vốn nhà nước từ 100 tỷ đồng trở lên). Hiện cả nước còn 1.546 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, bao gồm 7 công ty mẹ - tập đoàn nhà nước, 11 tổng công ty 91, 77 tổng công ty 90, 421 doanh nghiệp thành viên 100% vốn của tập đoàn, 1.026 công ty nhà nước độc lập, 3 ngân hàng thương mại và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước. Theo kế hoạch, tất cả các doanh nghiệp trên đều được chuyển sang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp từ ngày 1/7/2010 dưới hình thức công ty cổ phần hoặc công ty THHH. Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp mới đây, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng ban Chỉ đạo, đã yêu cầu hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo điều kiện cho việc chuyển đổi, sắp xếp các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước đúng thời hạn. Cụ thể, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần nghiên cứu, soạn thảo Nghị định về thực hiện quyền và nghĩa vụ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và đánh giá việc thực hiện Nghị định 95/2006/NĐ-CP về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty TNHH một thành viên để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế. Nghị định 109/2007/NĐ-CP về chuyển công ty 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần cũng cần nghiên cứu sửa đổi, trong đó tập trung nghiên cứu quy định về việc bán cổ phần cho các nhà đầu tư chiến lược, bán cổ phần ưu đãi cho người lao động, đa dạng phương thức cổ phần hóa, xác định giá trị quyền sử dụng đất và lợi thế vị trí địa lý.(Nguồn: ĐTCK, 27/7) Các tin liên quan Tăng tốc đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp ngành xây dựng PetroVietnam cổ phần hóa 2 tổng công ty thành viên Cổ phần hóa không mấy suôn sẻ, vướng mắc liên tục phát sinh Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước - chuyện dài kỳ Bộ Công Thương chỉ đạo cổ phần hóa Viện Nghiên cứu cơ khí Cải tổ doanh nghiệp nhà nước: Cổ phần hóa bị bỏ lửng Chính thức thanh tra việc cổ phần hóa tại VNPT Sẽ thanh tra cổ phần hóa tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam