Với một số thể loại game thì cách điều khiển bằng chuột và bàn phím tỏ ra không hiệu quả, lúc này bạn sẽ cần một chiếc tay cầm chơi game.