Thủy điện Sơn La, Hòa Bình, Lai Châu, Italy, Trị An, Tuyên Quang đã được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phê duyệt danh mục nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

6 nhà máy điện lớn tại Việt Nam bao gồm: Thủy điện Sơn La (công suất lắp đặt 2.400 MW); Thủy điện Hòa Bình (1.920 MW); Thủy điện Lai Châu (1.200 MW); Thủy điện Italy (720 MW); Thủy điện Trị An (400 MW); Thủy điện Tuyên Quang (342 MW).

6 nha may dien lon co y nghia dac biet quan trong cua Viet Nam - Anh 1

Lễ Khánh thành công trình Thủy điện Sơn La vào năm 2012. Ảnh: Năng lượng Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phê duyệt danh mục nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Bộ Công thương là đơn vị chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế giá điện, cơ chế đặc thù trong vận hành và tham gia thị trường điện của các nhà máy điện lớn. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nghiên cứu, đề xuất mô hình tổ chức và quản lý sản xuất - kinh doanh đối với các nhà máy điện lớn này.

Bộ Công thương có trách nhiệm rà soát, đánh giá các nhà máy điện được đưa vào vận hành để đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt bổ sung vào Danh mục các nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Chu Du