(Tamnhin.net) - Bán hàng là một nghề không đơn giản như nhiều người vẫn nghĩ. Để trở thành một nhân viên bán hàng chuyên nghiệp, bạn phải rèn luyện theo những chuẩn quy tắc nhất định. Dưới đây là 6 nguyên tắc tối quan trọng, phải thường xuyên thực hiện nếu bạn lựa chọn gắn bó với nghiệp bán hàng.