(GDVN) - Với phụ nữ, xe tốt chưa chắc đã là sự lựa chọn hàng đầu trong khi xe “điệu” lại có thể trở thành tiêu chí số 1.