Các chị em hãy chú ý để có thể tự chăm sóc sức khỏe của mình khi quyết định phá thai - một quyết định khó khăn về mặt cảm xúc và thể chất với bất cứ phụ nữ nào.