Cảnh sát quản giáo tại cơ sở giáo dục bắt buộc không được nhận quà biếu, cho trại viên mượn điện thoại, tiết lộ bí mật đời tư của trại viên…

6 dieu cam doi voi canh sat quan giao - Anh 1

Theo Thông tư 31/2016/TT-BCA của Bộ Công an có hiệu lực từ ngày 25/8, cảnh sát quản giáo tại các cơ giáo dục bắt buộc bị cấm thực hiện các hành vi sau:

- Vay, mượn, xin, mua, bán, đổi hoặc nhận tiền, quà biếu của trại viên và thân nhân của họ dưới bất kỳ hình thức nào.

- Tự ý tiếp xúc với thân nhân của trại viên nhằm mục đích cá nhân (Trừ trường hợp phải tiếp xúc để phối hợp quản lý, giáo dục trại viên).

- Cho trại viên sử dụng phương tiện thông tin liên lạc trái quy định; tàng trữ, sử dụng đồ vật cấm trong thời gian quản lý.

- Có lời nói, hành vi xâm hại đến sức khỏe, tính mạng, nhân phẩm, phân biệt đối xử, trù dập trại viên; tiết lộ bí mật đời tư của trại viên.

- Làm sai lệch hồ sơ, tài liệu liên quan đến trại viên; sử dụng trại viên thực hiện mục đích cá nhân.

Ngoài những điều bị cấm trên, cảnh sát quản giáo còn bị ràng buộc bởi những quy định chung mà cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân không được làm.

Điều 31, Luật Công an nhân dân số 73/2014/QH13 do Quốc hội ban hành năm 2014 quy định sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân không được làm những việc như sau:

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

- Những việc trái với pháp luật, điều lệnh Công an nhân dân và những việc mà pháp luật quy định cán bộ, công chức, viên chức không được làm.

Điều 94 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định Đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc là người thực hiện hành vi xâm phạm tài sản của tổ chức trong nước hoặc nước ngoài; tài sản, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân, của người nước ngoài; vi phạm trật tự, an toàn xã hội hai lần trở lên trong 6 tháng nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc chưa bị áp dụng biện pháp này nhưng không có nơi cư trú ổn định.

Cũng theo điều này, không áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đối với các trường hợp: Người không có năng lực trách nhiệm hành chính; Người chưa đủ 18 tuổi; Nữ trên 55 tuổi, nam trên 60 tuổi; Người đang mang thai có chứng nhận của bệnh viện; Phụ nữ hoặc người duy nhất đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi được UBND cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận.