Chỉ một phút vô tư trong các tình huống nhạy cảm, bạn cũng có thể làm anh ấy "bốc hỏa".