(VOV) - Theo Thanh tra, trách nhiệm trực tiếp thuộc các công ty dược, nhưng cũng có trách nhiệm quản lý của Bộ Y tế

Thanh Tra Chính phủ vừa có kết luận thanh tra việc thực hiện quản lý nhà nước về dược của Bộ y tế. Theo đó, có 6 công ty dược đã vi phạm trong kinh doanh chất gây nghiện, trong đó có trách nhiệm của Bộ Y tế và các sở y tế liên quan.

Thuốc ho Recotus có thể gây nghiện

6 công ty vi phạm kinh doanh chất gây nghiện gồm: Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm, công ty cổ phần dược phẩm Tipharco, công ty TNHH Liên doanh Stada- Việt Nam, công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế thành phố Hồ Chí Minh, công ty cổ phần dược phẩm Minh Hải, công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây.

Theo kết luận thanh tra, từ năm 2008 đến năm 2011, 6 công ty này đã mua bán hoặc xuất khẩu không có giấy phép của Bộ Y tế nguyên liệu hoặc thuốc thành phẩm có chất gây nghiện, hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc.

Theo Thanh tra Chính phủ, trách nhiệm trực tiếp thuộc các công ty dược do không tuân thủ các quy định của pháp luật, nhưng cũng có trách nhiệm quản lý của Bộ Y tế, các Sở Y tế - nơi các công ty vi phạm. Ngoài việc kiến nghị Bộ Y tế xem xét xử lý vi phạm đối với 6 công ty này, Thanh Tra Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Y tế và các Sở Y tế cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, hướng dẫn các văn bản pháp luật về lĩnh vực dược để tăng sự hiểu biết của nhân dân và doanh nghiệp, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực dược để kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật. /.