Loại trừ các tác nhân gây bỏng, tháo bỏ lớp vải ở vùng cơ thể bị bỏng, dùng nước mát dội từ từ vào vết bỏng…là 3 trong 6 bước sơ cứu cơ bản khi bị bỏng