Dạy đời người khác, khoe hình xăm, tiền bạc...là những cách dễ nổi tiếng nhất trên mạng hiện nay.

Hàn Triệt