(Xinh xinh) - Kiểm soát chi tiêu không khó như bạn tưởng. Đây là 6 cách đơn giản dễ thực hiện cho bạn.