24H.COM.VN - Có nhiều người sẽ ngạc nhiên bởi ngày nào cũng rửa mặt mà vẫn bị gọi là chưa đúng ư. Điều tra cho thấy 80% phụ nữ khi rửa mặt đều mắc một số sai lầm.