TTO - Kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2009, Trường ĐH Cần Thơ dự kiến tuyển 6.150 chỉ tiêu ĐH chính quy, tăng 250 chỉ tiêu so với năm ngoái. Trường mở thêm bốn ngành mới cho khối A, B, D1 và mở rộng thêm khối thi D1 cho ngành sư phạm Pháp văn.