(ATPvietnam.com) -Trung tâm GDCK Hà Nội cho biết đã chấp thuận nguyên tắc niêm yết cổ phiếu cho 2 CTCP, đó là CTCP Sách Đại Học - Dạy nghề và CTCP Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái.