(ATPvietnam.com) - Hôm nay nhà ĐTNN tăng mạnh giao dịch cổ phiếu trên sàn HASTC, nhưng lại giảm giao dịch trên HOSE.