Quần thể 56 cây samu dầu và 5 cây phay sừng ở Nghệ An đã được công nhận cây di sản Việt Nam.

56 cay samu dau o Nghe An la cay di san Viet Nam - Anh 1

Ngày 28/11, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam đã trao bằng công nhận cây di sản Việt Nam cho quần thể 56 cây samu dầu và 5 cây phay sừng ở Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, huyện Quế Phong, Nghệ An.

Trong quần thể cây samu của huyện Quế Phong, mỗi cây có đường kính rộng 4-5 m, chiều cao 50-70 m và có đến hàng trăm năm tuổi. Quế Phong cũng là nơi còn bảo tồn được số cây lớn nhiều nhất so với cả nước.

Quần thể 56 cây samu dầu (tại các tiểu khu 59, 61 thuộc địa bàn xã Tiền Phong) và 5 cây Phay Sừng (hay còn gọi là cây Săng vì) ở tiểu khu 59 cũng của xã Tiền Phong huyện Quế Phong sẽ có chế độ bảo vệ riêng.