Sáng 28/10, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo biên soạn, Ban biên soạn sách “Những Hợp tác xã kiểu mới điển hình giai đoạn 2014-2016” đã họp, lựa chọn ra những Hợp tác xã (HTX) tiêu biểu, đặc trưng nhất, đại diện cho các vùng, miền, lĩnh vực trên cả nước. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh chủ trì cuộc họp.

55 HTX duoc chon vao sach ‘Nhung HTX kieu moi dien hinh giai doan 2014-2016’ - Anh 1

Quang cảnh cuộc họp.

Tiêu chí xét chọn HTX kiểu mới, điển hình giai đoạn 2014-2016 dựa trên các HTX được tổ chức và hoạt động theo Luật HTX 2012. Thành viên tham gia HTX tự nguyện, có góp vốn, dân chủ trong HTX được phát huy.

Hoạt động của HTX trước hết hướng vào đáp ứng các nhu cầu về kinh tế, văn hóa, xã hội, đời sống của thành viên, hộ thành viên, hỗ trợ kinh tế hộ thành viên phát triển thông qua việc cung cấp các dịch vụ có chất lượng, hiệu quả, giá cả phù hợp. Mối quan hệ kinh tế giữa HTX với thành viên thực sự vì lợi ích của thành viên, người lao động.

Đặc biệt các HTX kiểu mới, điển hình phải sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đạt hiệu quả kinh tế, doanh thu, lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước, mức tăng trưởng từ 10% năm trở lên.

Đó cũng là các HTX mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, quản lý và tăng cường quan hệ hợp tác, liên kết với các HTX, các nhà khoa học và các doanh nghiệp thuộc các thanh phần kinh tế khác để phát triển sản xuất, kinh doanh và dịch vụ.

Việc lựa chọn HTX kiểu mới, điển hình cũng sẽ dựa trên tiêu chí HTX nông nghiệp và phi nông nghiệp.

Theo đó, HTX nông nghiệp phải tổ chức được từ 5 khâu dịch vụ phục vụ sản xuất, đời sống của xã viên, hội viên.

Ngoài ra có mở thêm ngành nghề, dịch vụ để giải quyết việc làm cho thành viên và lao động HTX.

Vốn hoạt động của HTX từ 1 tỷ đồng trở lên, doanh thu đạt 10 tỷ đồng/năm và lợi nhuận sau thuế từ 300 triệu đồng/năm trở lên, năm sau cao hơn năm trước 10% trở lên, thu nhập bình quân của người lao động trong HTX tăng so với năm trước 8%.

HTX phi nông nghiệp có vốn hoạt động 5 tỷ trở lên, doanh thu 30 tỷ đồng trở lên, lợi nhuận sau thuế đạt trên 1 tỷ đồng/năm và năm sau cao hơn năm trước 10%, thu nhập binh quân của người lao động trong HTX tăng so với năm trước 8%.

55 HTX duoc chon vao sach ‘Nhung HTX kieu moi dien hinh giai doan 2014-2016’ - Anh 2

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị các đại biểu tham dự lựa chọn HTX tiêu biểu dựa trên việc đảm bảo các tiêu chí đã đề ra, đưa ra được những báo cáo về HTX điển hình và đảm bảo thời gian nộp hồ sơ.

Từ các tiêu chí đặt ra, qua vòng 1, Ban chỉ đạo biên soạn, Ban biên soạn đã lựa chọn ra được 85 HTX tiêu biểu từ hồ sơ của 50 tỉnh, thành phố gửi về. Tại cuộc họp này, Ban chỉ đạo biên soạn, Ban biên soạn tiếp tục chọn ra 55 HTX tiêu biểu nhất để đưa vào xuất bản sách “Những Hợp tác xã kiểu mới điển hình giai đoạn 2014-2016”.

“55 HTX được lựa chọn này sẽ là các HTX tiêu biểu, đặc trưng nhất đại diện cho các vùng, miền, từng từng lĩnh vực trong cả nước” Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh khẳng định.

Anh Vũ